Política de privacidade RGPD

I Xornadas sobre Renda Básica da Coruña

XXI SIMPOSIO
RED RENTA BÁSICA

PARANINFO DA UDC
A CORUÑA

RENDA BÁSICA:

COLOCANDO
A VIDA
NO CENTRO

Recurso 21
Recurso 32

PARANINFO DA UDC
A CORUÑA

En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD), informámoslle que, mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, o usuario (en diante o “Usuario”) queda informado e presta o seu consentimento libre, informado, específico e inequívoco para que os datos persoais que facilite a través da páxina Web situada na URL http://www.rendabasica.gal (en diante, o “Sitio web”) sexan tratados por ASOCIACIÓN COLECTIVO POLA RENDA BÁSICA DE A CORUÑA.

1.- Responsable do Tratamento dos Datos

Nome do titular: Asociación Colectivo pola Renda Básica de A Coruña

NIF: G70602461

Dir. Postal: Avda. Monelos 55, 3º A CP: 15009 – A Coruña (A Coruña).

Teléfono: 647387768

Email: rendabasicacoruna@gmail.com

2.- Finalidades do Tratamento dos Datos

A finalidade dos datos recolleitos na web é xestionar as solicitudes de información do Usuario sobre os nosos servizos, así como permitirlle poñerse en contacto connosco para a inscripción nos eventos que nesta se ofrecen.

 

Cando un Usuario conéctase a este sitio web, e envía os seus datos do contacto a través do Formulario Contacto, está a facilitar información de carácter persoal da que é responsable ASOCIACIÓN COLECTIVO POLA RENDA BÁSICA DE A CORUÑA. Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser nome, dirección de correo electrónico e número de teléfono.

 

Ao facilitar esta información, vostede como Usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por ASOCIACIÓN COLECTIVO POLA RENDA BÁSICA DE A CORUÑA, só como se describe na presente Política de Privacidade.

 

As finalidades coas que se recollen e xestionan datos por parte de ASOCIACIÓN COLECTIVO POLA RENDA BÁSICA DE A CORUÑA son estas en función do formulario:

 

Formulario de Inscrición en liña:

Solicitamos os seguintes datos persoais: nome, apelidos, dirección de correo electrónico e número de teléfono, para poder atender as solicitudes de consulta remitidas, tramitar a súa inscrición ao simposio, así como poder informarlle dos servizos ofrecidos polo Colectivo pola Renda Básica de A Coruña.

3.- Conservación

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación coa entidade e non se solicite a súa supresión polo interesado, serán conservados conforme aos prazos legais establecidos polas normativas que lles poidan ser de aplicación.

4.- Decisións

Esta web NON tomará decisións automatizadas, perfís ou lóxica aplicada aos seus datos.

5.- Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento que se require con esta política de privacidade.

6.- Destinatarios

Durante o período de duración do tratamento, ASOCIACIÓN COLECTIVO POLA RENDA BÁSICA DE A CORUÑA non realizará ningunha cesión, salvo á entidade organizadora ou por obrigación legal, nin tampouco transferencia algunha dos seus datos.

7.- Dereitos

Poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, esquecemento e portabilidad, así como a retirar o consentimento outorgado para comunicacións comerciais e/o publicitarias:

 

  • Avda. Monelos 55, 3º A CP: 15009 – A Coruña (A Coruña), coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

 A través do email: rendabasicacoruna@gmail.com

Tamén ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais infrinxe o regulamento.

8.- Procedencia dos datos

Os datos persoais que tratamos proceden directamente de vostede a través dos formularios e cookies baixo o seu mesmo consentimento.

9.- Seguridade

Asociación Colectivo pola Renda Básica de A Coruña cumpre coas directrices do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD), así como a Lei Orgánica de Protección de Datos e demais normativa vixente en cada momento, e ver por garantir o correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.