Relatoras/es

I Xornadas sobre Renda Básica da Coruña

DANIEL RAVENTÓS

CURRÍCULO

Centrou a investigación no republicanismo e a fundamentación normativa e técnica da Renda Básica. Foi conferenciante en distintas universidades europeas e americanas. É editor da revista política internacional SinPermiso e presidente da Red Renta Básica, sección oficial da Basic Income Earth Network. Dos seus libros, os dous últimos son, en colaboración con J. Wark: Against Charity (2018); e, en colaboración con Jordi Arcarons e Lluís Torrens: Renda Básica Incondicional. Unha Proposta de financiacion racional e xusta (2017)

NURIA ALABAO

CURRÍCULO

Forma parte da Fundación de los Comunes. Participou en obras colectivas como Un feminismo del 99% (Lengua de Trapo, 2018) entre outras.

DAVID CASASSAS

CURRÍCULO

Foi investigador na Universidade Católica de Lovaina, na Universidade de Oxford e na Universidade Autónoma de Barcelona. Foi Secretario da Basic Income Earth Network (BIEN) e forma parte do Consello Asesor Internacional da devandita organización. É Vicepresidente da Red Renta Básica e membro do Consello de Redacción da revista SinPermiso. Colabora tamén co Observatorio dos Dereitos Económicos, Sociais e Culturais (DESC). O seu último libro leva por título Libertad incondicional. La renta básica en la revolución democrática (Paidós, 2018).

CARMEN LIZÁRRAGA

CURRÍCULO

Sobresaen as súas investigacións no campo do desenvolvemento humano e sustentable, publicadas en revistas de impacto internacional. Foi Deputada no Parlamento de Andalucía durante a X lexislatura ocupando a presidencia e a  portavocía adxunta do Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Así mesmo, foi portavoz das comisións de Facenda e Administración Pública e Economía e Coñecemento. Relatora das leis de emprego; emprendemento; cooperativas e orzamentos autonómicos para os anos 2016, 2017 e 2018.

SERGI RAVENTÓS

CURRÍCULO

Sergi Raventós Panyella naceu en maio do 1968 e de mozo mostrou preocupación por temas sociais e políticos participando activamente na construción de diferentes movementos sociais: no movemento  anti- OTAN dos anos 80, no estudantil de ensino medio contra a selectividade do curso 86-87, no movemento pola insubmisión ao servizo militar obrigatorio a finais dos anos 80, na campaña contra a guerra de Iraq, no movemento de solidariedade con Centroamérica, etc.

É Diplomado en Traballo Social pola Universidade de Barcelona (UB), ten un Máster en Teoría Social e un Diploma de Estudos Avanzados, é Doutor en Socioloxía pola Universidade Autónoma de Barcelona ( UAB). A tese que presentou en 2015 leva por título: “Desigualdade socioeconómica e saúde mental. A proposta dunha Renda Básica para protexer e promover a saúde mental.”

Escribiu varios artigos sobre as relacións entre a saúde mental e a proposta da Renda Básica. Tamén explorou outros temas relacionados coa saúde mental como as desigualdades sociais, a pobreza, a crise económica e os suicidios.

Nos últimos anos participou en diferentes cursos, seminarios e simposios sobre a proposta da Renda Básica. É membro da Xunta da Asociación Red Renta Básica que promove esta proposta e a súa investigación científica desde o ano 2001.

Desde o ano 1998 é Técnico de inserción laboral e traballador social na Fundación privada sen ánimo de lucro  Els Tres Turons de Barcelona que xestiona servizos de rehabilitación de saúde mental, de inserción laboral, de vivenda, de lecer…desenvolvendo diversas funcións e responsabilidades durante estes anos. É membro da comisión de ética asistencial da asociación Barcelona Saúde Mental desde os inicios.

Na docencia foi Colaborador docente da  Universitat  Oberta de Catalunya ( UOC) no grao de Educación Social e de Psicoloxía nos cursos 2010, 2011 e 2012. Tamén realizou durante anos unha colaboración docente no Posgrao de Análise económica e filosófica-político do capitalismo contemporáneo da  UB e no Máster de Rehabilitación en saúde mental da  UAB. Actualmente tamén colabora na Diplomatura de Posgrao en Análise do Capitalismo e Políticas Transformadores co módulo sobre: Determinantes sociais da saúde, desigualdades e  mercantilización da sanidade.

LLUÍS TORRENS

CURRÍCULO

Xerente do  Public- Private Sector  Research  Center no  IESE (PPSRC- IESE) e do Specialist  Center  on  PPP  in  Smart  and  Sustainable  Cities de  UNECE. Tamén é profesor asociado de economía na Escola Superior de Comercio Internacional de Barcelona (Universidade  Pompeu  Fabra), e foi profesor tamén na Universidade Autónoma de Barcelona, na Universidade de Vic e na Universidade de Barcelona.

Especialista en economía aplicada, publicou diversos estudos sobre a economía española e catalá. Foi investigador asociado do centro SP- SP do IESE e realizou varios estudos sobre a atracción do investimento estranxeiro directo en Cataluña. En 2005 recibiu o X premio Cataluña de Economía da Sociedade Catalá de Economía conxuntamente con Xavier Vives por un traballo sobre as estratexias das rexións metropolitanas europeas ante a ampliación da UE.

Participou como experto na  subcomisión de deslocalizacións do Congreso de Deputados e tamén foi membro da parte catalá do grupo de traballo da Comisión Mixta de asuntos económico-financeiros para a negociación do último acordo de financiamento autonómico e da a comisión de expertos do Departamento de Economía e Coñecemento para os indicadores do trato fiscal en Cataluña. Foi o secretario técnico da  subcomisión de Liderado na Globalización da Comisión de  Prospectiva do I Plan Estratéxico Metropolitano de Barcelona.

En calidade de xerente do  PPSRC- IESE participa como experto en sesións sobre Open Data, Transparencia e Reforma da administración, Política Industrial e Económica en xeral e sobre colaboración público-privada. É membro do consello de redacción de revístaa Economía Industrial do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

É membro do Consello Reitor do Observatorio da Participación Cidadá do Concello de Barcelona e do Consello estratéxico de Investimentos de ACC1Ó. É secretario técnico do novo Plan Estratéxico Metropolitano de Barcelona 2025.

Ten experiencia como empresario, socio e consultor de negocio en diversas compañías de distribución, edición, de novas tecnoloxías aplicadas ás telecomunicacións, á innovación en organizacións e administracións, moedas sociais xa a educación.

Foi Director xeneral de Servizos da Secretaría Xeral do Departamento de Saúde da Xeneralidade de Cataluña 2005-6 e Director de Servizos da Secretaría Xeral do Departamento de Interior, Relacións Institucionais e Participación da Generalitat de Cataluña 2006-2011. En 2011 foi xerente do concello de Molins de Rei. En representación da Generalitat foi membro de varios órganos executivos, consellos de administración, consellos de dirección e padroados (Fundación TIC-Saúde, Instituto de  Bioingeniería de Cataluña, Entidade Autónoma de Xogos e Apostas, Axencia Catalá de Certificación, Instituto de Seguridade Pública de Cataluña, Centro de Atención e Xestión de Chamadas Urxentes 112, Oficina de Coordinación da Investigación e Innovación, entre outros).

JULEN BOLLAIN

CURRÍCULO

Economista de 28 anos. Portavoz de Economía do Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos no Parlamento Vasco. Membro da Red Renta Básica e da Basic Income Earth Network.

ALBERTO FRAGUAS HERRERO

CURRÍCULO

Máis de 30 anos de experiencia en xestión e planificación ambiental e en concreto en Avaliación Ambiental de Proxectos e Políticas Públicas.

Como Consultor Ambiental actualmente desenvolve a súa actividade como Director Executivo no Instituto de Estudo da Terra  S. L., colaborando á súa vez con distintas Institucións Públicas e Privadas.

Foi Conselleiro Delegado e fundador de  GEMAP S.A. e Conselleiro da empresa de reforestación e restauración ambiental  ECOVIVEROS  S. L. Así mesmo, na súa faceta profesional foi Consultor da empresa de enxeñería norteamericana Gibbs & Hill (GHESA).

Foi Asesor da Dirección Xeral de Medio Ambiente do Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo, Decano Delegado do Colexio Oficial de Biólogos en Madrid e Presidente de  APROMA (Asociación de Profesionais de Medio Ambiente) e actualmente tamén é Director Executivo da ONG Green Cross España fundada por  Mijail  Gorbachev e do Observatorio de  Ecoloxía  Política de ATTAC.

Dirixiu máis de cincocentos Estudos Ambientais tanto de Proxectos e Plans de infraestruturas públicas como instalacións industriais relacionados coa previsión de impactos, corrección e control de efectos ambientais. Así mesmo asesorou a Responsables públicos en materia de Plans estratéxicos de xestión de medio natural, residuos e augas.

Adicionalmente posúe dilatada experiencia docente en cursos e máster tanto públicos como privados (deu máis de 150 Conferencias e Relatorios). Escribiu máis de 80 Artigos en revistas técnicas, participando como colaborador en diversos medios de comunicación (Radio, TV, Prensa) para sensibilizar á cidadanía sobre a importancia da protección ambiental.

THIAGO SANTOS ROCHA

CURRÍCULO

Estudante do programa de doutoramento da Facultade de Dereito da Universidade de Oviedo (España).
Estudante de Máster en Dereito e Ciencia Xurídica, Especialidade de Dereitos Fundamentais, pola Facultade de Dereito da Universidade de Lisboa.

Desenvolve investigación académica nas áreas de dereitos fundamentais e dereitos humanos, democracia e cidadanía, con énfase na análise legal do mínimo social e da Renda Básica Universal ( RBU).

Participa activamente en grupos de discusión e actividades en  RBU en Brasil, España e Portugal. Actualmente, é investigador colaborador co grupo  UBIEXP –  Basic  Income  Experiments (Universidade do Minho, Portugal), investigador asociado da Cátedra  Euroamericana de Protección Xurídica dos Consumidores (Universidade de Cantabria, España) e consultor en temas de dereitos humanos e fundamentais do Instituto Iberoamericano de Estudos Xurídicos ( IBEROJUR).

Realizou comunicacións e publicacións en congresos científicos en Brasil, Portugal, España, Italia, Polonia e Finlandia. Participou na organización de conferencias científicas en Brasil, Portugal, España, Italia e Polonia.

Ten experiencia en consultoria profesional en Dereito Público, con énfase en Dereito Constitucional e Dereito Administrativo. Actuou como colaborador en entidades como  Ernst & Young (2010 a 2016); Confederación Nacional de Municipios (Brasil, 2008 a 2010) e  PricewaterhouseCoopers (2005 a 2008).

Membro do Nodo RRB Asturies.

SARAH BABIKER

CURRÍCULO

Xornalista madrileña. Escribe sobre feminismos, migracións, desigualdade e en xeral temáticas relacionadas coa xustiza social. Actualmente forma parte do equipo do Salto Diario.

 

KOLDOBI VELASCO

CURRÍCULO

Investigadora social e vogal de movementos sociais na Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Diplomados en Traballado Social das Palmas. É activista de diferentes colectivos sociais, tales como a Rede Canaria en Defensa do Sistema Público de Servizos Sociais (REDESSCAN).

Realizou diversos estudos de investigación sobre a situación dos servizos sociais en Canarias, pertencendo ao equipo de investigación do  empobrecimiento na zona rural de Gran Canaria.

MARTA GARCÍA PÉREZ

CURRÍCULO

– Profesora Titular de Dereito Administrativo na Universidade da Coruña.

– Directora da Área de Asesoría Xurídica do Concello da Coruña

– Coordinadora do Grupo de Investigación Dereito Público Global – Observatorio do Litoral da Universidade da Coruña.

– Ex-Secretaria Xeral da Universidade da Coruña (2001-2004).

– Maxistrada suplente do TSJ de Galicia desde maio de 2011.

– Autora de máis de cincuenta artigos e capítulos de libro sobre Dereito Administrativo.

– Autora de informes xurídicos encargados por Administracións Públicas e empresas privadas, entre eles:
– Traballos preparatorios do anteproxecto da Lei de Vivenda de Galicia de 2008.
– Informe sobre problemas xurídico-administrativos expostos polo Prestige (baixo a dirección de D. José Luis Meilán Gil).

Mari Fidalgo

MARI FIDALGO

CURRÍCULO

Logo de deixar Salvador de Bahia no 2002 e emprender migración cara a Compostela, pasou a participar no tecido social local. Desde entón desenvolve actividades de sensibilización e formación sobre migracións, xénero e feminismos e sobre dereitos sociais.

Participa en diferentes espazos feministas, tamén no Foro Galego da Inmigración e no colectivo Raias Travesseiras. No ámbito estatal participa desde o ano 2010 na Coordinación Baladre, un espazo de loita contra a precariedade, o empobrecemento e a exclusión social. Formou parte do grupo que desenvolveu o estudo de viabilidade da Renda Básica das Iguais en Galiza e leva impartido obradoiros e palestras sobre essa temática dentro e fora do país. Tamén é co-autora en diferentes publicacións sobre dereitos sociais (Repartindo a nosa riqueza, Renda Básica das Iguais e Feminismos. Da centralidade do emprego á centralidade da vida, Si no hubiera privilegios no habría miserias. Textos para la Acción Social Crítica y Transformador).

Na actualidade está a concluir a formación en Biodanza na Escuela Hispánica de Madrid, confiante no potencial desta ferramenta para o cambio persoal e colectivo. Imparte obradoiros e clases regulares empregando esta ferramenta terapéutica.

Defínese como activista na construción de vidas dignas, plenas e felices, desde a centralidade dos coidados e o bo trato como aposta política.

Unha escolma de algúns dos seus textos e intervencións pode atoparse aquí.

É membro do think  tank EcoPolítica e autor de “¿Qué Europa queremos?” (Icaria, 2014) e “Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible” ” (El Viejo Topo, 2013).

DUARTE CRESTAR PENA

CURRÍCULO

Despois de traballar no Plan de Animación Xuvenil con Concello de Brión (A Coruña) e realizar traballos en investigación, en 1989 comecei como monitor no Centro de Educación Compensatoria do Concello de Santiago de Compostela. Continuei traballando, xa como educador, con poboación xitana coa Asociación Sociopedagóxica Chavós ate o ano 1999. Fun membro da Comisión Institucional Interdepartamental do Menor en Santiago de Compostela. Tras un breve paso como educador da Xunta de Galicia en centro de protección de menores, en 1990 pasei a ocuparme da coordinación do equipo de medio aberto de xustiza xuvenil da provincia de Ourense. En 2008 ocupeime da Coordinación do Plan de Erradicación do Chabolismo n’O Vao (Poio, Pontevedra). 6 meses despois, en 2009, ocupeime da dirección do Centro de Intervención Educativa en Medio Aberto da provincia d’A Coruña, tamén na área de xustiza xuvenil.

Nalgún momento destes anos fun membro da Xunta Directiva do Colexio Profesional de Educación Social.

Uninme ao Colectivo de Renda Básica Universal de Santiago de Compostela en 2014. Nesa condición axudei na organización de diferentes xornadas que abordaban esa temática. Colaborei dentro do colectivo na redacción e xestión cos grupos municipais da moción que conseguiu que o Concello de Santiago de Compostela aprobase en 2018, por vez primeira en Galicia, un pronunciamento favorábel á Renda Básica Universal. Como activista no marco de diferentes formacións políticas e sociais axudo á difusión da Renda Básica Universal e fixen parte do equipo que impulso a elaboración e aprobación, tamén no Concello de Santiago de Compostela, da Renda de Garantía Básica Cidadá, dispositivo actualmente en vigor de Rendas Mínimas, pero cunha grande atención aos presupostos da Renda Básica Universal.

Actualmente, e desde ben recente estou no mundo da empresa, no sector do control de pragas.

Realizou diversos estudos de investigación sobre a situación dos servizos sociais en Canarias, pertencendo ao equipo de investigación do  empobrecimiento na zona rural de Gran Canaria.

FERNANDO MARTÍNEZ VALDUEZA

CURRÍCULO

Lleva más de veinticinco años apoyando y asesorando a pequeñas empresas como consultor.
Ha dirigido diversas empresas de formación y del sector de automoción.
Ha colaborado activamente con las tres universidades gallegas en la puesta en marcha de más de cuarenta proyectos de spin-off.
Profesor del área de finanzas y control de gestión en cursos de grado y de posgrado.
Miembro del Círculo Podemos Renta Básica, ha impartido más de veinticinco sesiones de difusión de la misma en Galicia y en Castilla León.

Moderan

DAVID LOMBAO

CURRÍCULO

David Lombao neu en Lugo en 1985. Comezou a exercer en Santiago de Compostela o oficio nos informativos de Radio Galicia-Cadena SER. A súa traxectoria continuou vinculada á información e á radio en Radio Voz, etapa na que colaborou tamén co suplemento literario de Tempos  Novos.

En 2008 formou parte do equipo de  Xornal de Galicia, centrado na crónica parlamentaria, no seguimerno galego e a actividade dos partidos. Interesado na relación do xornalismo con Internet, participou tamén en iniciativas individuais e colectivas no mundo dos blogues e forma parte da redacción de  Praza Pública desde o nacemento do xornal, que dirixe desde 2013.

BELEN FERNANDEZ

BELÉN FERNÁNDEZ

CURRÍCULO

Premio extraordinario de doutoramento na Universidade da Coruña pola súa tese sobre políticas de integración de inmigrantes. É membro do Equipo de Socioloxía das Migracións Internacionais (ESOMI) e do Centro de Estudos de Xénero e Feministas (CEXEF) na UDC.

As súas liñas de investigación céntranse nas políticas migratorias, e especialmente as políticas de integración de inmigrantes. Entre sus últimas publicaciones destacan los siguientes libros de su autoría: “La alteridad domesticada. La política de integración de inmigrantes en España: actores y territorios” (2018, Bellaterra), “¿Quién gobierna? Políticas públicas e integración de inmigrantes en España” (2018, Tirant Lo Blanch), y “La integración sociocultural en Galicia. Políticas y prácticas sobre inmigración” (2018, Ed. Catarata, en co-autoría con DePalma, Sánchez-Bello y Verdía Varela).

ARACELI SERANTES

CURRÍCULO

Autora da tese doutoral “Os equipamentos de educación ambiental en Galicia: análise da realidade e propostas de criterios de calidade” (2011, Premio Extraordinario de Doutoramento 2012).

Forma parte do Grupo de Investigación Política Educativa, Historia e Sociedade da Universidade da Coruña, inserto na Rede de Investigación en Educación e Formación para a Cidadanía e a Sociedade do Coñecemento RENEF-CISOC.  Tamén é membro do Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte da Universidade Federal do Mato Grosso (Brasil).

Na actualidade é Adxunta de Cultura da Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria da Universidade da Coruña.

ANA BELÉN LOUZÁN

CURRÍCULO

Ten máis de 10 anos de experiencia no traballo co colectivo migrante,  traballando como Técnica en Inserción Sociolaboral. Actualmente ocupa posto de Responsable de Acción Social na ONG Viraventos e a Vicepresidencia do Consello Local de Inclusión Social da Coruña.

 
foto miña

LETICIA CASTRO TORRES

CURRÍCULO

Formación na xestión e facilitación de grupos. Nos últimos once anos traballa en proxectos públicos con persoas en situación de exclusión social, acompañando nos procesos de inclusión sociolaboral.

Activista en diferentes grupos e colectivos sociais como o Foro galego de inmigración, Coordinación Baladre e espazos feministas autónomos.

Sempre na defensa dos dereitos sociais, a loita contra a precariedade e o empobrecemento desde un enfoque feminista e emancipador.

 

EVA LÓPEZ SOTO

CURRÍCULO

No ano 1997 comezo a miña traxectoria profesional ligada aos servizos sociais comunitarios no concello de Riveira durante dez anos. Entre o ano 2007 e 2009 coordino o programa “Tecendo redes”, de apoio á educación familiar en Galicia no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Despois dun período de tres anos traballando como profesora substituta na especialidade de Intervención Sociocomunitaria, actualmente volvo traballar nos servizos sociais comunitarios do concello de Teo.

No ano 2002 habilítome como educadora social, e paso a formar parte das Xuntas de Goberno do Colexio Profesional de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia durante dez anos. Foi precisamente nunha charla organizada polo Colexio Profesional que coñecín as propostas da Renda Básica Universal, e desde aquela, polo ano 2014 vincúlome ao Colectivo Renda Básica Universal de Compostela, participando en xornadas de difusión deste novo dereito social, tanto desde o propio Colectivo como desde o Colexio Profesional. Na actualidade pertenzo tamén á Plataforma Feminista Galega de Ames-Brión.

 

CRISTINA VARA VÁZQUEZ

CURRÍCULO

Experiencia laboral

Desde el 2001 hasta la actualidad, trabajando en el departamento de servicios sociales del Ayuntamiento de A Coruña.

  • Desde 2011 a la actualidad. Directora unidade técnica del servicio de información, valoración y orientación.

  • Directora unidade técnica del centro cívico municipal de Labañou (2010-2011)

  • Trabajadora social de los servicios sociales comunitarios básicos de monte alto (2001-2009)

Traballadora nas entidades:

  • Asociación Antonio Noche (1996-2000)

  • Asociación ciudadana de lucha contra la droga (ACLAD (1996)

  • Chavós (1994-1995)

Formación principal:

  • Título de Formadora de formadores

  • Impartición curso “la entrevista en el trabajo social” por la Diputación de Ourense

  • Impartición del curso “aplicación social” en el ayuntamiento de A Coruña.

 

RODRI GIL

CURRÍCULO

Membro do Colectivo Renda Básica da Coruña, da Red Renta Básica e de Unconditional Basic Income Europe (UBIE). Comunicador social en CUAC FM. Colaborador en Praza Pública e SinPermiso.